Trường Đại học Vinh thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019. 

(Chi tiết Thông báo xem tại file đính kèm)

tb_lichxetcongnhantieuchuangspgs2019.pdf

37_2018_qdttg_394211_20190423083524704700.doc