Trường Đại học Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017. Năm 2017, Trường Đại học Vinh có nhu cầu tuyển dụng 47 chỉ tiêu viên chức. Bao gồm 39 chỉ tiêu giảng viên; 01 chỉ tiêu giáo viên tiểu học vào 07 chỉ tiêu giáo viên mầm non. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

tuyenvienchuc2017.pdf