Trường Đại học Vinh thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

(Chi tiết Thông báo xem tại file đính kèm)

tbnhucaubonhiemgspgs2019.pdf