TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 47

NĂM HỌC 2015 - 2016

(Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 11/7/2016

14:00

Họp hội đồng xét hồ sơ thăng hạng chức danh nghề nghiệp (giảng viên chính) năm 2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa

- Hiệu trưởng

Theo Quyết định;

Phòng TCCB

Phòng họp tầng 2,

Nhà Điều hành

16:00

Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 1, năm 2016 (hoãn)

Đ/c Đinh Xuân Khoa

- Hiệu trưởng

Theo Quyết định;

Phòng TCCB

Phòng họp tầng 2,

Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 12/7/2016

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 13/7/2016

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 14/7/2016

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 15/7/2016

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 16/7/2016

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 17/7/2016

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị công nhận chức danh GS, PGS năm 2016 gửi Hội đồng chức danh GS Nhà nước.

- Xử lý thông tin hồ sơ các ứng viên đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II (Giảng viên chính) năm 2016

- Tham gia xây dựng đề án tái cấu trúc Nhà trường

Ghi chú