TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 48

NĂM HỌC 2015 - 2016

(Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 24/7/2016)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/7/2016

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 19/7/2016

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 20/7/2016

16:00

Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 1, năm 2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa

- Hiệu trưởng

Theo Quyết định;

Phòng TCCB

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 21/7/2016

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 22/7/2016

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 23/7/2016

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 24/7/2016

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Xử lý thông tin hồ sơ các ứng viên đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II (Giảng viên chính) năm 2016

- Tham gia xây dựng đề án tái cấu trúc Nhà trường

Ghi chú