TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 49

NĂM HỌC 2015 - 2016

(Từ ngày 25/7/2016 đến ngày 31/7/2016)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 25/7/2016

14:00

GS. Frank-Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Nghệ thuật USF, Hoa Kỳ báo cáo về Quản trị Đại học

Đ/c Đinh Xuân Khoa

- Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu

- Hội đồng trường

- Trưởng, phó các đơn vị

- Trưởng, phó các bộ môn, Tổ chuyên môn, Tổ công tác

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 26/7/2016

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 27/7/2016

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 28/7/2016

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 29/7/2016

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 30/7/2016

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 31/7/2016

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Xử lý thông tin hồ sơ các ứng viên đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II (Giảng viên chính) năm 2016

- Tham gia xây dựng đề án tái cấu trúc Nhà trường

Ghi chú