Trong những năm gần đây, Hợp tác giáo dục Đài - Việt ngày càng phát triển và có những bước tiến rõ rệt. Nhằm khuyến khích sinh viên ưu tú Việt Nam sang học Đài Loan, đóng góp cho sự giao lưu văn hóa và sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Đài Loan. Năm 2017, Bộ Giáo dục và Bộ Khoa học Đài Loan cung cấp các suất học bổng, cụ thể như sau:

  1. Học bổng Bộ Giáo dục Đài Loan (MOE): 22 suất dành cho các ứng viên có hộ khẩu từ Huế ra Bắc và 23 suất dành cho các ứng viên có hộ khẩu từ Đà Nẵng vào Nam. Hạn nhận hồ sơ tới 31/3/2017 và 7/4/2017
  2. Học bổng tiếng Hoa của Bộ Giáo dục Đài Loan: 12 suất dành cho các ứng viên có hộ khẩu từ Huế ra Bắc và 15 suất dành cho các ứng viên có hộ khẩu từ Đà Nẵng vào Nam. Hạn nhận hồ sơ tới 31/3/2017 và 7/4/2017
  3. Học bổng Bộ Khoa học Đài Loan (MOST): 12 suất cho các ứng viên Việt Nam. Hạn nhận hồ sơ tới 24/3/2017

VIED