Đại sứ quán Bun-ga-ri thông qua Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đại học, thông báo mời gửi hồ sơ tham dự Hội thảo mùa hè về ngôn ngữ Bun-ga-ri, văn học và văn hóa dành cho sinh viên và chuyên gia ngữ văn Bun-ga-ri và ngữ văn Slavơ năm 2017 đến các ứng viên quan tâm:

1. Hội thảo của Trường Tổng hợp Sofia "Sveti Kliment Ohridski":

- Thời gian diễn ra hội thảo: từ ngày 16/7/2017 đến ngày 05/8/2017;

- Số lượng chỉ tiêu: 01 suất;

- Thông tin chi tiết về hội thảo và thể lệ tham gia, ứng viên tham thảo tại website: http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar/285-seminar.

2. Hội thảo của Trường Tổng hợp "Sveti, Sveti Kiril & Metodi" Veliko Tarnovo:

- Thời gian diễn ra hội thảo: từ ngày 17/6/2017 đến ngày 06/8/2017;

- Số lượng chỉ tiêu: 01 suất;

- Thông tin chi tiết về hội thảo và thể lệ tham gia, ứng viên tham thảo tại website: htttp://www.uni-vt.bg/eng/pages/?page=850&zid=144.

3. Phía Bun-ga-ri sẽ đài thọ cho những người tham dự chi phí ăn ở, cũng như Chương trình Hội thảo, Chương trình Văn hóa. Chi phí đi lại đến nơi tổ chức Hội thảo và ngược lại, chi phí bảo hiểm y tế do người tham dự hoặc cơ quan cử người tham dự chi trả.

4. Thời gian đăng ký: đến hết ngày 31/5/2017.

5. Đầu mối liên hệ: Bà Vladima Popova-Natova, Vụ Lễ tân và hợp tác Quốc tế; điện thoại: +35924241104; email: vpopova@mon.bg.

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có nhu cầu được biết và chủ động tham gia.

VIED