Căn cứ Hiệp định hợp tác giáo dục giữa chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nước, hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc tuyển sinh công dân Việt Nam để gửi đi học tập tại nhiều nước ở các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập. 

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 5912/BGDĐT-HTQT ngày 28/12/2018 về việc giới thiệu về các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động được biết (Chi tiết thông báo xem tại file gửi kèm).

5912_bgddt_htqt_20190102022613753750.PDF