Ngày 8 tháng 4 năm 2013 vừa qua, chi bộ Tổ chức - Khoa học - Đối ngoại đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2013-2015, tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Xuân Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; coi trọng chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên. Đại hội đã tiến hành:

            1. Kiểm điểm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2013 của chi bộ.

            2. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2013-2015.

            3. Bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015.

Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết với những nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt đầy đủ và thực hiện tôt các cuộc vận động, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng;

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo, giám sát, đôn đốc cán bộ đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; quan tâm bồi dưỡng quần chúng, kết nạp Đảng viên mới;

- Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn; thực hiện đúng, đủ, kịp thời về chế độ chính sách; tổ chức bộ máy gọn nhẹ; tin học hóa mọi hoạt động...phù hợp với sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới;

- Lãnh đạo đẩy mạnh và hướng hoạt động khoa học công nghệ vào nâng cao chất lượng đào tạo, giải quyết những vấn đề thực tiễn và tăng nguồn thu cho Nhà trường. Kịp thời bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, từng bước hiện đại; quản lý, khai thác hiệu quả, đảm bảo quy mô đào tạo của Nhà trường;

- Tăng cường hoạt động Hợp tác quốc tế, từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu của Trường Đại học Vinh trong nước, khu vực và quốc tế.

- Định hướng và chỉ đạo các sinh hoạt tập thể, công tác đoàn thể; tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh của Nhà trường.

* Chỉ tiêu phấn đấu:

- Về danh hiệu tập thể:

Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu: “Chi bộ trong sạch vững mạnh”

Được khen tặng danh hiệu: “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, nhiệm kỳ 2013-2015.

- Về danh hiệu cá nhân:

100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ

30% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu

Để thực hiện những chỉ tiêu phấn đấu trên, đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015, gồm các đồng chí:

1.      Đ/c Mai Văn Trinh - Bí thư chi bộ

2.      Đ/c Đinh Phan Khôi - Phó Bí thư chi bộ

3.      Đ/c Đinh Đức Tài - Ủy viên Ban chấp hành

 

          Đại hội chi bộ Tổ chức - Khoa học - Đối ngoại nhiệm kỳ 2013-2015 thành công tốt đẹp, tạo nên khí thế mới, động lực mới cho toàn thể đảng viên trong toàn chi bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp./.