Ngày 21 tháng 6 năm 2016 vừa qua, tại Trường Đại học Tổng hợp Zielona Góra (Ba Lan) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Hồ Đình Quang, sinh năm 1983, GVTH, Trung tâm TH-TN, Trường Đại học Vinh.

Với luận án: Magnetic filtering materials and methods of their use in wastewater treatment.(Các vật liệu lọc từ tính và các phương pháp sử dụng chúng trong xử lý nước thải.).

Chuyên ngành: Vật lý môi trường (Enviromental physics).

Hội đồng chấm luận án chính là Hội đồng Khoa học Khoa Vật lý và Thiên văn, Trường Đại học Tổng hợp Zielona Góra, gồm 13 thành viên đều là các Giáo sư Tiến sĩ Khoa học, với Chủ tịch là GS. TSKH Andrzej Drzewiński.

Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Mirosław Dudek và TS. Joanna Kalaga. Các giáo sư phản biện: GS. TSKH Janusz Typek  và GS. TSKH  Jean.B. Diatta.

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng bảo vệ luận án: Hội đồng bỏ phiếu kín hai lần: Công nhận thông qua buổi bảo vệ và quyết định cấp danh hiệu Tiến sĩ Vật lý cho NCS Hồ Đình Quang. Kết quả hai lần bỏ phiếu đều là nhất trí 100%.

Tóm tắt nội dung chính của luận án:

Trong luận án, tác giả đã sử dụng các vật liệu từ tính để làm sạch nước thải dựa trên màng lọc từ tính được thiết kế bởi tác giả và nhóm nghiên cứu của GS.TSKH. Mirosław Dudek. Vật liệu từ tính được dùng là các hạt sắt từ được chế tạo từ quặng sắt bằng phương pháp nghiền cơ học tại Viện Vật lý, Trường Đại học Tổng hợp Zielona Góra, sản phẩm quặng sắt thương mại được cung cấp bởi công ty Magnetite-Grochow Sp. z o.o. ở Ba Lan. Bột sắt từ thu được bằng phương pháp nghiền có kích thước từ nano mét (78.82 nm) đến micro mét (6439 nm), được xác định với sự hỗ trợ của các kỹ thuật Tán xạ ánh sáng năng động (DLS) và Kính hiển vi lực nguyên tử (AFM). Vật liệu từ được khảo sát khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm từ nước trong phòng thí nghiệm với sự hỗ trợ của Tinh bột và Xanh Methylene. Kết quả khảo sát cho thấy, các hạt từ tính có khả năng loại bỏ tinh bột và xanh methylene ra khỏi nước bằng phương pháp hấp thụ với sự trợ giúp của một từ trường ngoài (nam châm vĩnh cửu). Để tăng khả năng loại bỏ xanh methylene, bề mặt các hạt sắt từ được chức năng hóa với các ống nano titan (TNTs-Titanate nanotubes). Hiệu quả cho thấy khả năng loại bỏ xanh methylene là khá cao và quá trình diễn ra rất nhanh chỉ sau 5 phút với hiệu suất khoảng 71.78%. Hệ thống lọc từ tính cũng được sử dụng trong cả hai trường hợp loại bỏ tinh bột và xanh methylene. Kết quả sau đó được kiểm tra và so sánh bằng mô phỏng trên máy tính bởi chương trình Python. Ngoài ra, vai trò của các giá trị pH trong các phản ứng hóa học, quá trình tổng hợp các hạt nano cũng được khảo sát để thiết kế một loại vữa bê tông mới chứa các hạt sắt từ làm tăng cường độ chịu nén và kiến nghị sử dụng trong bảo vệ bê tông, chống ăn mòn trong môi trường nước thải có tính axit.

Các kết quả chính của luận án đã được báo cáo trong các hội nghị, hội thảo và đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành:

Conference

1. D.Q.Ho, M. Marć, M.R. Dudek, J.J. Kozioł. Magnetic grains suspension for cleaning waste water. Workshop on Current Problems in Physics: Zielona G´ora-Lviv, Zielona Góra, 19-22 October 2015.

Journal Papers

1. W. Wolak, M.R. Dudek, D.Q. Ho, K. Marcjan. Understanding of the role of pH in filling mezoporous silica with magnetic nanoparticles. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 15(1):191-196, 2016.

2. J. Borucka-Lipska, W. Kiernozycki, N. Guskos, M.R. Dudek, D.Q. Ho, W. Wolak, M. Marć, J.J. Kozioł, J. Kalaga. On magnetite concentrate grains with respect to their use in concrete. International Journal of Engineering Research & Science , 2(4), 97-103, 2016.

 Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:


NCS Hồ Đình Quang chụp ảnh lưu niệm cùng Giáo sư hướng dẫn GS. TSKH Mirosław Dudek.


NCS Hồ Đình Quang chụp ảnh lưu niệm cùng học viên, sinh viên Trường Đại học Vinh theo học chương trình Eramus+ 

tại Trường Đại học Tổng hợp Zielona Góra


NCS Hồ Đình Quang chụp ảnh lưu niệm cùng Lưu học sinh và GS. TSKH Cao Long Vân tại Trường Đại học Tổng hợp Zielona Góra