Ngày 12 tháng 12 năm 2017 vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Phan Thị Thùy, sinh năm 1987, Giảng viên Bộ môn Hóa hữu cơ - Hóa lý, Viện Sư phạm Tự nhiên.

Tên đề tài: “Nghiên cứu cấu trúc, một số tính chất của các cluster Agn và AgnM bằng phương pháp phiếm hàm mật độ

Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

Mã số: 62.44.01.19

Tập thể hướng dẫn:

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

2. GS.TS. Nguyễn Minh Thọ

Hội đồng chấm gồm 7 thành viên:

GS.TS. Lâm Ngọc Thiềm (Chủ tịch Hội đồng), GS.TSKH. Nguyễn Đức Hùng (Phản biện 1), TS Trần Quang Vinh (Phản biện 2), PGS.TS Lê Văn Khu (Phản biện 3), TS Ngô Tuấn Cường (Thư ký Hội đồng), PGS.TS Vũ Anh Tuấn (Ủy viên Hội đồng) và PGS.TS Nguyễn Hồng Liên (Ủy viên Hội đồng).

           Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm Luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng chấm Luận án nhất trí thông qua.


NCS cùng Hội đồng chấm luận án​

- Những đóng góp mới của luận án:

·      Sử dụng phương pháp BP86 đã xác định được cấu trúc bền và một số tính chất electron của cluster kim loại Agn (n=2–20) và cluster lưỡng kim loại AgnM (M = Fe, Co, Ni, Cu, Au, Pd, Cd; n=1–9).

·      Đã xác định được rằng sự pha tạp thêm nguyên tử Fe, Co làm tăng cường giá trị momen từ spin của cluster AgnM. Khi pha tạp thêm một nguyên tử Cu hoặc Au, độ bền của cluster tăng lên,  giá trị Egap giảm đối với cluster Ag3M và Ag8M (M=Cu, Ag, Au, Pd, Cd).

·      Đã xác định được cơ chế phản ứng của các quá trình phân hủy N2O và phân hủy đồng thời N2O với CO, H2, CH4 trên các cluster Ag7, Ag7+ và Cu7, làm rõ vai trò xúc tác của cluster. Khi sử dụng xúc tác cluster đã giảm đáng kể hàng rào năng lượng so với phản ứng trong pha khí. Kết quả nghiên cứu cho thấy cluster kim loại bạc và đồng có tiềm năng làm vật liệu xúc tác cho những quá trình phân hủy đồng thời các tác nhân gây ô nhiễm môi trường như N2O, CO, H2 và CH4 rất tốt.

Bạn đọc quan tâm có thể tham  khảo Luận án tại Thư viện Quốc gia, Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội.