Ngày 27 tháng 6 năm 2016 vừa qua, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Tôn Nữ Hải Yến , sinh năm 1981, Giảng viên Bộ môn: Lịch sử Thế giới, Khoa Lịch sử.

Với luận án: “Quan hệ Singapore – Trung Quốc từ 1990 đến 2010” 

Chuyên ngành: Lịch Sử thế giới; Mã số:  62.22.03.11

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS. TSKH. Trần Khánh - Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, VHLKHXH Việt Nam

2. PGS.TS. Phạm Ngọc Tân – Đại học Vinh

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

1.GS. TS. Đỗ Thanh Bình (Đại học sư phạm Hà Nội)  

2.GS. TS. Đỗ Tiến Sâm (Viện Nghiên cứu Trung Quốc-Viện HLKHXH Việt Nam)

3. PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

4. PGS.TS Văn Ngọc Thành (Đại học sư phạm Hà Nội)

5. PGS.TS Lê Trung Dũng (Viện Sử học, Viện HLKHXH Việt Nam)

6. PGS.TS Nguyễn Công Khanh (Đại Học Vinh)

7. TS Lê Thế Cường (Đại học Vinh)

 Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm luận án:   7/7 thành viên tán thành thông qua

Kết quả nghiên cứu chính của luận án:

 - Luận án đã phục dựng bức tranh tổng thể về mối quan hệ song phương giữa Singapore và Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa – giáo dục, khoa học kỹ thuật... từ năm 1990 đến năm 2010.

- Luận án triển khai phân tích khá sâu sắc các thành tựu và hạn chế, chỉ ra được các đặc điểm của quan hệ Singapore – Trung Quốc, đánh giá tác động của mối quan hệ này đối với mỗi chủ thể, với khu vực và quốc tế. Trên cơ sở đó, luận án cũng đã gợi mở một số bài học hữu ích cho Việt Nam trong công tác đối ngoại hiện nay.

- Luận án cung cấp nhiều tư liệu tham khảo mới, có độ tin cậy cao, phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử quan hệ quốc tế ở Đông Á nói chung, quan hệ Singapore – Trung Quốc nói riêng.

Các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến đề tài luận án:

-         Tôn Nữ Hải Yến (2013), “Quá trình thiết lập qua hệ ngoại giao chính thức giữa Cộng hòa Singapore và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số ra tháng 8 (161).

-     Tôn Nữ Hải Yến (2014), “Singapore trong mối quan hệ với Đài Loan và Trung Quốc”, Kỷ yếu hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử văn hóa xã hội, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 2014.

-         Tôn Nữ Hải Yến (2014), “Hợp tác giáo dục Singapore - Trung Quốc giai đoạn 1990 - 2013”, Nghiên cứu Đông Nam Á, số ra tháng 12 năm 2014.

-          Tôn Nữ Hải Yến (2016), “Đầu tư của Singapore tại Trung Quốc lục địa giai đoạn 1990 - 2010”, Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2 (191) số ra tháng 2 năm 2016

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lế:


NCS chụp ảnh cùng Người hướng dẫn khoa học


NCS chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án


Đại diện lãnh đạo Khoa Lịch sử cùng bạn bè đồng nghiệp chúc mừng NCS