Ngày 12 tháng 1 năm 2017 vừa qua, tại Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Long, sinh năm 1977, Giảng viên Bộ môn: Kết cấu công trình, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Vinh.

Với luận án: “Nghiên cứu thực nghiệm về biến dạng dài hạn của cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm” (Experimental study of the long-term deformation of reinforced concrete columns under concentric uniaxial compressive load); Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên: GS. TS. Ngô Thế Phong (Chủ tịch Hội đồng), GS. TS. Nguyễn Tiến Chương, PGS. TS. Nguyễn Võ Thông, PGS. Trần Chủng (Phản biện), TS. Nguyễn Trường Thắng (Thư ký), PGS. TS Vũ Ngọc Anh, PGS.TS Nguyễn Hùng Phong (Ủy viên). Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Phan Quang Minh và PGS.TS Lý Trần Cường.

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm luận án: Xuất sắc.

- Những nội dung chính của luận án:

1. Nghiên cứu tổng quan về biến dạng dài hạn của cấu kiện BTCT chịu nén chịu tải trọng dài hạn.

2. Nghiên cứu lý thuyết về cường độ, mô đun đàn hồi, biến dạng co ngót, từ biến bê tông.

3. Nghiên cứu các mô hình dự báo biến dạng từ biến, co ngót bê tông.

4. Nghiên cứu các phương pháp phân tích biến dạng dài hạn của cấu kiện bê tông. Qua đó, nghiên cứu áp dụng các phương pháp đó vào xác định biến dạng dài hạn cho cấu kiện BTCT.

5. Nghiên cứu các phương pháp xác định biến dạng co ngắn cho cấu kiện cột BTCT chịu tải trọng dài hạn. Qua đó, nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định biến dạng dài hạn của cột BTCT phù hợp với tính chất vật liệu bê tông khi làm việc dài hạn trong điều kiện khí hậu ở Hà Nội.

6. Xây dựng mô hình xác định hệ số từ biến bê tông.

7. Nghiên cứu thực nghiệm cột BTCT chịu nén đúng tâm, chịu tải trọng dài hạn trong điều kiện khí hậu ở Hà Nội.

- Những đóng góp của luận án:

1. Đã thí nghiệm 6 mẫu thử hình trụ tròn bằng BTCT với hàm lượng cốt thép 1,5% và 2%, chịu tải trọng đúng tâm để đo biến dạng dài hạn (thời gian đo là 20 tháng). Tệp số liệu đo được (trình bày trong phụ lục của Luận án) có giá trị cho những nghiên cứu tiếp theo.

2. Đã chế tạo và đo biến dạng co ngót của 2 mẫu thử bằng BTCT với hàm lượng cốt thép ở trên như trên trong cùng điều kiện của phòng thí nghiệm giống như 6 mẫu dùng để đo biến dạng dài hạn. Tệp số liệu đo biến dạng co ngót này có thể khai thác cho những nghiên cứu sau này.

3. Đã chế tạo mẫu thử bê tông có cùng cấp cường độ với bê tông của 8 mẫu bê tông cốt thép và đo được giá trị mô đun đàn hồi của bê tông phát triển theo thời gian. Dù số liệu chỉ hạn chế cho một loại bê tông dùng trong thí nghiệm mẫu trụ BTCT (B30) nhưng đây cũng có ý nghĩa đối với việc cung cấp số liệu cho những người nghiên cứu về BTCT.

4. Đã đề xuất công thức tính biến dạng co ngót của bê tông khi có số liệu thực nghiệm về biến dạng co ngót của bê tông và cốt thép trong cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm.

5. Từ số liệu đo được về biến dạng dài hạn của các mẫu thử, tính được hệ số từ biến theo thời gian, j(t). Hệ số này có ý nghĩa thực tiễn áp dụng trong việc thiết kế kết cấu BTCT nói chung và thiết kế kết cấu nhà nhiều tầng bằng BTCT nói riêng trong điều kiện khí hậu ở Hà Nội.

6. Đã đề xuất phương pháp xác định biến dạng dài hạn cho cột BTCT chịu nén đúng tâm có xét đến ảnh hưởng của cốt đai lò xo và có xét đến sự thay đổi của mô đun đàn hồi theo thời gian. Phương pháp này phản ánh đầy đủ hơn đặc tính làm việc dài hạn của vật liệu bê tông. Phương pháp đề xuất có thể sử dụng trong tính toán co ngắn của cột BTCT nhà nhiều tầng.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:


NCS chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án


Trưởng khoa Sau đại học Trường Đại học Xây dựng chúc mừng NCS


Đại diện BCN Khoa, Công đoàn, Đoàn thanh niên Khoa Xây dựng chúc mừng NCS