Ngày 05 tháng 10 năm 2016 vừa qua, Học viện Kỹ thuật quân sự đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Vũ Chí Cường, sinh năm 1975, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin.

Với luận án: “Một lớp thuật toán phỏng tiến hóa sinh học dựa trên thông tin định hướng giải bài toán đa cực trị”, 

Chuyên ngành: Cơ sở toán học cho tin học

Mã số: 62.46.01.10.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Thu Lâm

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

1.      GS.TSKH Phạm Thế Long – Học viện Kỹ thuật quân sự – Chủ tịch Hội đồng

2.      PGS.TS Hoàng Xuân Huấn – Đại học Quốc gia Hà Nội – Phản biện 1

3.      PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình – Đại học Bách khoa Hà Nội – Phản biện 2

4.      TS Nguyễn Đức Dũng – Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam – Phản biện 3

5.      TS Phan Nguyên Hải – Học viện Kỹ thuật quân sự – Thư ký

6.      TS. Nguyễn Long Giang – Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam – Thành viên

7.      TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Học viện Kỹ thuật quân sự – Thành viên.

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm luận án: Hội đồng nhất trí thông qua. 

- Những đóng góp của luận án:

1. Đề xuất thuật toán tiến hóa dựa trên thông tin định hướng DEAL (Direction-guided Evolutionary ALgorithm) với một số đặc trưng:

- Sử dụng cân đối 2 dạng thông tin định hướng: (1) hướng hội tụ (Convergence Direction) là hướng từ một cá thể kém hơn (hạng 2) đến một cá thể ưu tú và (2) hướng tản mát (Spread Direction) là hướng giữa 2 cá thể ưu tú.

- Các thông tin định hướng được quản lý một cách toàn cục. Các cá thể ưu tú được lưu trữ trong tập ETS (Elite Set), liên tục được cập nhật trong suốt quá trình tiến hóa. Tập ETS chứa đựng thông tin định hướng.

- Có 4 tùy chọn khác nhau về bước nhảy định hướng và 2 chiến lược lai ghép.

- Có thể mở rộng, nâng cao hiệu năng tính toán thông qua kỹ thuật song song hóa. Thuật toán song song PCCDEAL được đề xuất sử dụng mô hình song song kết hợp giữa mô hình master/slave truyền thống với kỹ thuật đồng tiến hóa hợp tác. Các kết quả thực nghiệm cho thấy tính hiệu quả của thuật toán và mô hình.

2. Đề xuất lớp các thuật toán tiến hóa dựa trên thông tin định hướng nhằm giải quyết các bài toán đa cực trị SharingDEAL, CrowdingDEAL, SpeciedDEAL và NBCDEAL là giải pháp kết hợp giữa DEAL và các kỹ thuật niching. Kết quả thực nghiệm của các thuật toán này đều cho thấy sự khả quan của hướng nghiên cứu khi so sánh được với các thuật toán nổi tiếng được xếp hạng trong thời gian gần đây. 

- Những công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến đề tài luận án:

[1]. Chi Cuong Vu, Huu Hung Nguyen, and Lam Thu Bui. A parallel cooperative coevolution evolutionary algorithm. In Third International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE 2011, October 14-17, 2011, pages 48–53, 2011, IEEE Press.

[2]. Chi Cuong Vu, Lam Thu Bui, and Huu Hung Nguyen. Towards a theoretic model for parallelization of cooperative coevolutionary algorithms. Journal of Science and Technology: the Section on Information and Communication Technology (JICT), (150):32–48, 2012

[3]. Chi Cuong Vu, Lam Thu Bui, and Hussein A. Abbass. DEAL: A direction-guided evolutionary algorithm. In Simulated Evolution and Learning - 9th International Conference 2012, Lecture Notes in Computer Science, vol 7673, December 16-19, 2012, pages 148–157, 2012, Springer Berlin Heidelberg.

[4]. Chi Cuong Vu and Lam Thu Bui. Fitness sharing for the direction-guided evolutionary algorithm. Journal of Science and Technology: the Section on Information and Communication Technology (JICT), (4):34–46, 2014.

[5]. Chi Cuong Vu and Lam Thu Bui. The direction-based evolutionary algorithm with a crowding mechanism. In Advanced Technologies for Communications (ATC), 2014 International Conference on, pages 175–180, Oct 2014, IEEE Press.

- Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:


NCS chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án và Người hướng dẫn


Đại diện Trung tâm CNTT và các đồng nghiệp chúc mừng NCS


Nhóm nghiên cứu tại Học viên Kỹ thuật quân sự chúc mừng NCS