TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 50

NĂM HỌC 2015 - 2016

(Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 07/8/2016)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/8/2016

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 02/8/2016

08:00

Họp bàn về công tác giảng dạy tại Trường Thực hành Sư phạm

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

BGH trường ĐHV (đ/c Thành), BGH trường THSP; Trưởng các đơn vị: TCCB, KH-TC, HCTH, Đào tạo, QTĐT, khoa Giáo dục, khoa CNTT, khoa Sinh học, khoa Địa lý-QLTN, Trường THPT Chuyên, Trường bộ môn PP khoa Sinh học

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm và làm việc với Trường

Đảng ủy, BGH

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 03/8/2016

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 04/8/2016

07:30

Họp giao ban cơ quan tháng 8/2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đảng ủy, BGH; Trưởng phó các đơn vị

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 05/8/2016

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 06/8/2016

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 07/8/2016

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Xử lý thông tin hồ sơ các ứng viên đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II (Giảng viên chính) năm 2016

- Tham gia xây dựng đề án tái cấu trúc Nhà trường

Ghi chú