Nghiên cứu sinh Đinh Thị Huyền Trang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ  chuyên ngành Hóa phân tích tại Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.

        Ngày 28/12/2023 tại Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chính thức công nhận bà Đinh Thị Huyền Trang, Giảng viên Khoa Hóa học – Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh đã hoàn thành khóa học Tiến sĩ sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện.

        Tên đề tài: “Nghiên cứu phân tích thành phần, cấu trúc hóa học của các hợp chất từ loài Dứa dại (Pandanus tonkinensis Mart.ex B.Stone) bằng các phương pháp hóa lý hiện đại”.

        Tên và học vị của người hướng dẫn:

          1. PGS. TS. Dương Hồng Anh - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

          2. GS.TS. Ngô Quốc Anh – Viện Hóa học, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.

    Những đóng góp chính của đề tài:

       1. Lần đầu tiên đã phân lập và xác định được cấu trúc của 28 hợp chất từ quả và rễ của loài Pandanus tonkinensis bằng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại.

        2. Xác định được 3 hợp chất mới từ loài Pandanus tonkinensis gồm: (7S)-2,6-dimethoxyphenyl-7-propanol-1-O-β-D-glucopyranoside (PT10); Trans-cinnamyl alcohol 9-O-(6ʹ-O-α-L-arabinofuranosyl)-β-D-glucopyranoside (PT25) và  4-(3-hydroxypropyl)-2,6-dimethoxyphenol-β-D-apiofuranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside (PT26).

        3. Lần đầu tiên lựa chọn 02 hợp chất làm chất đánh dấu cho dược liệu loài Pandanus tonkinensis theo định hướng bảo vệ gan là pinoresinol-4’-O-β-D-glucopyranoside và vladinol F và xây dựng được phương pháp phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao phù hợp để định lượng hai chất đánh dấu trong dược liệu Pandanus tonkinensis.

Một số hình ảnh tại buổi lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Học viện: