Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Xuân Lộc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Vinh

Ngày 8/5/2024, Trường Đại học Vinh đã chính thức công nhận bà Nguyễn Thị Xuân Lộc, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ đã hoàn thành khóa học Tiến sĩ sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường.

Tên đề tài: Phát triển đội ngũ chuyên viên tổ chức cán bộ trường đại học công lập theo tiếp cận năng lực.

Tên và học vị của người hướng dẫn:

1. GS. TS. Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

2. PGS. TS. Nguyễn Như An – Trưởng khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh

Những đóng góp chính của đề tài:

1. Luận án đã giải quyết được những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển đội ngũ chuyên viên tổ chức cán bộ trường đại học công lập theo tiếp cận năng lực; Xây dựng được Khung năng lực chung của chuyên viên tổ chức cán bộ trường đại học công lập và Bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất, năng lực của của chuyên viên tổ chức cán bộ trường đại học công lập.

2. Luận án đã khảo sát toàn diện, đầy đủ thực trạng phát triển đội ngũ chuyên viên tổ chức cán bộ ở một số trường đại học trên cả nước, từ đó có những đánh giá khách quan, khoa học về đội ngũ này.

3. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất 06 giải pháp phát triển đội ngũ chuyên viên tổ chức cán bộ trường đại học công lập theo tiếp cận năng lực có sự cấp thiết, tính khả thi cao.

 4. Luận án đã xây dựng được Chương trình bồi dưỡng Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ chuyên viên tổ chức cán bộ trường đại học công lập theo tiếp cận năng lực có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn.

 

Một số hình ảnh tại buổi lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường: