Thực hiện chương trình công tác năm học 2022 - 2023, chiều ngày 12/10/2023, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4, đợt 1 năm 2023 và Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4, đợt 2 năm 2022.

            Tham dự Lễ Khai giảng và Bế giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Thiều Đình Phong - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ; ThS. Nguyễn Thị Xuân Lộc - Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ; Thượng tá, ThS. Trần Văn Thông - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh, Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng; Thượng tá, ThS. Nguyễn Đình Lưu - Phó Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng; 67 học viên đã tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối đối tượng 4 đợt 2 năm 2022 và 67 học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 đợt 1 năm 2023.