Mẫu này sử dụng để cán bộ, công chức, viên chức trường Đại học Vinh làm thủ tục bàn giao tài sản, trang thiết bị, công nợ do Nhà trường cấp, cho vay để phục vụ công việc trước khi nghỉ hưu, chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc...

(Chi tiết tại file đính kèm)

mauxacnhanbangiaots.doc