Điện thoại: Văn phòng - 322, Phòng Trưởng phòng - 352

 

1. Nguyễn Anh Dũng, GV, TS, Đảng uỷ viên, Trưởng phòng

Phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.832379; Email: dungna@vinhuni.edu.vn, nadungch8@gmail.com

2. Lê Thị Thu Hà, CVC, ThS, Phó Trưởng phòng

Số 47, đường Lương Thế Vinh, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3834832 (0983.048108); Email: leha@vinhuni.edu.vn, lethithuha048208@yahoo.com

3. Hà Văn Ba, CVC, ThS

Thư ký Hội đồng Trường, Uỷ viên BCH, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn trường

Số 17, ngõ 6, đường Võ Thị Sáu, K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3855162 (0986.314678); Email: bahv@vinhuni.edu.vn, havanbadhv@yahoo.com

4. Trần Thị Lương, CV, ThS

Số 33C, đường Lê Lợi, K.1, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.224990; Email: luongtt@vinhuni.edu.vn, tranluong49kt@yahoo.com

5. Phạm Đình Mạnh, CV, ThS

Số 101, đường Phong Định Cảng, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3856357 (0917.128252); Email: manhpd@vinhuni.edu.vn, dinhmanhdhv@gmail.com

6. Phạm Thị Thanh Vân, TSCV, CN

Số 17, đường Hồ Xuân Hương, K.6A, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.567345; Email: vanptt@vinhuni.edu.vn, thanhvan2392@gmail.com