Nhà trường thông báo về Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2017

Nhận hồ sơ từ ngày 18 tháng 4 đến hết 30 tháng 6 năm 2016.

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia.

Học bổng này cấp cho các bậc đào tạo sau:

Bậc Sau đại học:

 • Thạc sỹ: Trị giá học bổng lên tới 140.500 đô la Australia
 • Tiến sĩ: Trị giá học bổng lên tới 272.500 đô la Australia
 • Yêu cầu: IELTS 6.5 hoặc tương đương

 

Học bổng Nghiên cứu ngắn hạn

 • Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Thạc sỹ, Tiến sĩ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu Sau Tiến sỹ.
 • Thời gian nghiên cứu từ 4 - 6 tháng ở Australia
 • IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)
 • Trị giá học bổng lên tới 24.500 đô la Australia

 

Học bổng dành cho Các nhà Quản lý

 • Chương trình phát triển chuyên môn
 • Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1- 4 tháng ở Australia
 • IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)
 • Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la Australia

 

Đặc điểm của Học bổng Endeavour :

 • Không hạn chế độ tuổi
 • Dành cho các ngành nghề, lĩnh vực
 • Nộp hồ sơ trực tuyến
 • Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia

Cán bộ có thể tham khảo thông tin về chương trình học bổng Endeavour tại trang web : http://internationaleducation.gov.au/Endeavour

Vui lòng liên hệ endeavour@education.gov.au hoặc số điện thoại 04 377 401 09


Các ứng viên có nguyện vọng nộp hồ sơ về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 25 tháng 06 năm 2016.