Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Thu bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ  chuyên ngành Vật liệu điện tử tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 22/03/2024, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã chính thức công nhận bà Nguyễn Thị Kim Thu, Giảng viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ đã hoàn thành khóa học Tiến sĩ sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện.

Tên đề tài: Nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ băng rộng sử dụng vật liệu biến hóa tích hợp phần tử tổn hao

Tên và học vị của người hướng dẫn:

           1. PGS. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh

           2. GS. TS. Vũ Đình Lãm, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tên cơ sở giáo dục tại nước ngoài: Graduate University of Science and Technology

Những đóng góp chính của đề tài:

1) Tích hợp thành công các thành phần tổn hao (điện trở và nước) trong cấu trúc vật liệu biến hóa hấp thụ dải rộng (BMPA) hoạt động ở vùng tần số GHz và THz.

2) Đánh giá và làm rõ ảnh hưởng của tham số cấu trúc, góc tới, và góc phân cực đến hoạt động của BMPA trong vùng tần số GHz và THz.

Một số hình ảnh tại buổi lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Học viện:

Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Học viện

Bạn bè đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS