Nghiên cứu sinh Đặng Huy Khánh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu tại Trường Đại học Sejong, Seoul, Hàn Quốc.

Ngày 18/08/2023, Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc đã chính thức công nhận ông Đặng Huy Khánh, Giảng viên Khoa Xây dựng đã hoàn thành khóa học Tiến sĩ sau khi hoàn thành xuất sắc các môn học và bảo vệ thành công luận án theo quy định của Trường Đại học Sejong và Bộ Giáo dục Hàn Quốc.

Tên đề tài: Phân tích ngẫu nhiên ứng xử của các kết cấu thép sử dụng mô phỏng Monte Carlo kết hợp phân tích phi tuyến nâng cao thực tế.

Tên và học vị của người hướng dẫn: Giáo sư - Tiến sĩ khoa học, Seung-Eock KIM

Tên cơ sở giáo dục tại nước ngoài: Trường Đại học Sejong, Seoul, Hàn Quốc.         

Những đóng góp chính của đề tài:

  1. Đề tài cung cấp thông tin toàn diện về tính chất không chắc chắn và khó kiểm soát của hầu hết các thông số đầu vào khi phân tích ứng xử kết cấu thép. Trên cơ sở đó đề xuất một mô hình ngẫu nhiên mới lạ của hầu hết các thông số kết cấu có tính độc lập hoặc tương quan lẫn nhau để tạo ra một môi trường giả lập giống như kết cấu thật dựa trên mô phỏng Monte Carlo.
  2. Đề tài đã đề xuất một phương pháp phân tích ngẫu nhiên phi đàn hồi phi tuyến cải tiến để phán đoán phản ứng thật của kết cấu và xác định chính xác độ tin cậy trong thiết kế công trình. Kết quả nghiên cứu giúp cho các kỹ sư kết cấu cũng như các nhà nghiên cứu nhận thấy độ nhạy, độ tương quan và các phổ phán ứng do ảnh hưởng của tính không ổn định của các thông số kết cấu làm cơ sở để đưa ra các quyết định hợp lý trong thiết kế, xây dựng và duy tu công trình.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp:

 

 

 

Ảnh chụp cùng với Giáo sư hướng dẫn tại buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ