Ngày 24 tháng 9 năm 2018, tại Trường Đại học Huế, Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Thị Tuyết Hạnh, sinh năm 1981, đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế Chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh. NCS Lê Thị Tuyết Hạnh là NCS đầu tiên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã hoàn thành chương trình đào tạo và thực hiện luận án đúng hạn.

 

Tên luận án:

The relationship between multiple intelligences and vocabulary learning strategies of efl university students (Mối quan hệ giữa Đa trí năng và chiến thuật học từ vựng của sinh viên Đại học)

 

Mã ngành: 62 14 01 11

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Phạm Hoài Hương

 

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

1. PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung     Chủ tịch Hội đồng

2. PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh            Phản biện 1

3. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ              Phản biện 2

4. PGS.TS. Trịnh Quốc Lập                Phản biện 3

5. PGS.TS. Lưu Qúy Khương             Uỷ viên 

6. TS. Tôn Nữ Như Hương                 Ủy viên

7. TS. Trần Quang Ngọc Thúy            Thư ký

 

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm Luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng chấm Luận án nhất trí thông qua và đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS.

 

Những đóng góp của Luận án sau đây:

Luận án đóng góp các kết luận định tính và định lượng về sự đa dạng trong chiến lược học từ vựng, có một số điểm nhất quán với các nghiên cứu trước đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chiến lược học từ vựng chính là sử dụng từ điển song ngữ, phân tích loại từ, đoán nghĩa từ trong ngữ cảnh và trao đổi với bạn học; các chiến lược để nhớ từ vựng mới bao gồm các chiến lược liên quan đến âm thanh, đặt từ mới vào các ngữ cảnh, ghi chép/sử dụng sổ tay từ vựng, và làm các bài kiểm tra về từ ngữ. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chưa có mối tương quan giữa loại trí năng nổi trội và các chiến lược học từ vựng cụ thể của người tham gia nghiên cứu, đặc biệt hai nhóm tương tác và ngôn ngữ không có mối liên quan với các chiến lược nào.

Các kết luận từ kết quả thu được có đóng góp về lý thuyết bao gồm khám phá việc sử dụng chiến lược học từ vựng của sinh viên trong việc tìm ra, ghi nhớ và luyện tập từ vựng theo các chiến lược được người học tiếng Anh cá nhân hóa. Từ đó, các khuyến nghị cho việc dạy và học từ vựng tiếng Anh được nêu góp phần vào những hiểu biết về mối liên hệ giữa đặc điểm trí tuệ người học và phương pháp dạy học từ vựng thích hợp. Những hiểu biết này sẽ đóng góp cho thực tiễn dạy học và biên soạn tài liệu giảng dạy tiếng Anh nói chung và giảng dạy từ vựng hiệu quả hơn.


Sau đây là một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:


TS. Bảo Khâm, Bí thư Đảng Uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng NCS 


NCS cùng Hội đồng chấm luận án


Đồng nghiệp, bạn bè chúc mừng NCS