Ngày 06 tháng 06 năm 2019, tại Trường Đại học Xây dựng, Nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Hồng Sơn, sinh năm 1977, đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường, Chuyên ngành Quy hoạch vùng và Đô thị.

 

Tên luận án: Peri-urban space structure of cities in the North Central region towards ecological urban, applied to Vinh city 

(Cấu trúc không gian ven đô các thành phố vùng Bắc Trung Bộ theo hướng đô thị sinh thái, áp dụng cho thành phố Vinh)

Mã số: 9580105

Người hướng dẫn khoa học:    1. PGS.TS Nguyễn Văn Đỉnh

                                                  2. PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Xây dựng

 

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

1. PGS.TS Phạm Hùng Cường           Chủ tịch Hội đồng

2. GS.TS Nguyễn Quốc Thông           Phản biện 1

3. TS Lê Thị Bích Thuận                    Phản biện 2

4. PGS.TS Lương Tú Quyên              Phản biện 3

5. GS.TS Nguyễn Lân                        Uỷ viên 

6. PGS.TS Nguyễn Trúc Anh             Ủy viên

7. TS Lê Quỳnh Chi                           Thư ký

 

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm Luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng chấm Luận án nhất trí thông qua và đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS.

 

Những đóng góp của Luận án sau đây:

1.  Đề xuất 3 quan điểm để phát triển không gian ven đô các thành phố Bắc Trung bộ theo hướng đô thị sinh thái:

+ Phát triển không gian ven đô theo hai hướng Bắc- Nam, Đông - Tây, là 2 hướng có đặc thù riêng của điều kiện địa hình dải đất hẹp miền Trung với các mục tiêu liên kết phát triển và yêu cầu môi trường.

+ Phục hồi và nâng cao hiệu quả liên kết sinh thái phù hợp với hướng phát triển không gian đô thị.

+ Quan điểm phát triển không gian làng xã theo hướng sinh thái trong khu vực ven đô.

2. Đề xuất 8 nguyên tắc để thiết lập cấu trúc không gian ven đô:

Đây là những nguyên tắc mới, rất cơ bản để thiết lập không gian ven đô theo hướng kết nối sinh thái với đô thị. Những nguyên tắc đã đề cập tới sự các dạng kết nối, nguyên tắc kết nối. Trong đó có cả nguyên tắc thiết lập cấu trúc không gian và nguyên tắc hoạt động bên trong không gian ven đô đó.

3. Đề xuất mô hình cấu trúc không gian ven đô cho các đô thị Bắc Trung bộ:

Đề xuất mô hình cấu trúc không gian tổng quát kết nối Đông- Tây và Bắc- Nam.

4. Đề xuất giải pháp cụ thể cho không gian ven đô:

Phục hồi, tăng cường liên kết sinh thái khu vực ven đô;  Đề xuất giải pháp về kết nối hạ tầng; Phát triển nguyền nội lực và khai thác  sử dụng hiệu quả tài nguyên; Cấu trúc phù hợp với điều kiện khí hậu và giảm nhiệt đô thị.

5. Đề xuất áp dụng cụ thể cho thành phố Vinh:

Đề xuất được cả nguyên tắc và giải pháp cấu trúc không gian ven đô của thành phố Vinh theo hướng sinh thái. Các giải pháp điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất và các hoạt động kinh tế, gìn giữ môi trường.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

NCS chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án

NCS cùng Người hướng dẫn khoa học

PGS.TS Nguyễn Bình Hà - Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học – Trường ĐH Xây dựng chúc mừng NCS

Đồng nghiệp chúc mừng NCS