Ngày 17 tháng 9 năm 2018 vừa qua, tại Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Phạm Mỹ Dung, sinh năm 1981, Giảng viên Bộ môn Thủy sản và Chăn nuôi, Viện Nông Nghiệp và Tài Nguyên.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tạo gelatinase tái tổ hợp và ứng dụng trong thủy phân gelatin da cá Tra”

Ngành: Công nghệ sinh học.

Mã số: 9 42 02 01

Tập thể người hướng dẫn khoa học:

1.PGS. TS. Phạm Công Hoạt

2.GS. TS. Lê Huy Hàm

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

PGS. TS. Nông Văn Hải (Chủ tịch Hội đồng), PGS. TS. Lê Thanh Hà (Phản biện 1), PGS.TS. Vũ Văn Hạnh (Phản biện 2), PGS.TS. Kim Văn Vạn (Phản biện 3), PGS. TS. Tạ Thị Thu Thủy (Uỷ viên hội đồng), TS. Trương Hương Lan (Uỷ viên Hội đồng) và PGS.TS. Trần Đăng Khánh (Thư ký Hội đồng).

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm Luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng chấm Luận án nhất trí thông qua.

- Những nội dung chính của luận án:

1. Sàng lọc nguồn gen gelE mã hóa GEL từ vi khuẩn phân lập tại Việt Nam.

2. Tạo chủng E. coli tái tổ hợp sinh gelatinase và nghiên cứu điều kiện lên men biểu hiện gelE .

3. Lựa chọn điều kiện thu hồi sản phẩm rGEL kỹ thuật và nghiên cứu đặc tính của rGEL.

4. Ứng dụng rGEL trong thủy phân gelatin da cá Tra

- Những đóng góp của luận án:

1. Là luận án đầu tiên phân lập nguồn gen gelE mã hóa GEL từ nguồn vi khuẩn Enterococcus faecalis phân lập tại Việt Nam.

2. Đã tạo được chủng E. coli BL21[pET22(b)-gelE]  tái tổ hợp  sinh gelatinase.

3. Ứng dụng hiệu quả rGEL trong thủy phân gelatin da cá Tra tạo chế phẩm axít amin bổ sung vào thức ăn cho cá Mú chấm đen giai đoạn giống.

Bên cạnh đó, những kết quả chính của đề tài đã được đăng tải trên 4 bài báo ở các Tạp chí Tạp chí Trường Đại học Vinh: Khoa học tự nhiên (2015); Tạp Chí Khoa học Công nghệ Nông Nghiệp Việt Nam ( 2017); Tạp Chí  Khoa học của Trường Đại học Nha Trang (2017); Tạp chí Nông Nghiệp và PTNT (2018).

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo Luận án tại Thư viện Đại học Quốc gia, thư viện Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt  Nam, Trung tâm TT – TV Nguyễn Thúc Hào – Trường Đại học Vinh.

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ bảo vệ Luận án:


NCS chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án


NCS và Người hướng dẫn khoa học


Đồng nghiệp, bạn bè chúc mừng NCS