Nghiên cứu sinh Phan Văn Dư bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí và ô tô tại trường đại học Ulsan, Hàn quốc

Ngày 18/08/2023, Trường Đại học Ulsan, Hàn quốc đã chính thức công nhận ông Phan Văn Dư, giảng viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ đã hoàn thành khóa học Tiến sĩ sau khi đã có sự phản biện kín từ 04 giáo sư ở nước ngoài như quy định của Bộ Giáo dục Hàn quốc. Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí và ô tô của nghiên cứu sinh Phan Văn Dư được hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ của khoa cơ khí, trường đại học Ulsan, Hàn quốc thông qua ngày 01/06/2023.

Tên đề tài: Phát triển bộ chẩn đoán và bộ điều khiển bám chịu lỗi cho hệ thống điện-thủy lực với lỗi cảm biến và cơ cấu chấp hành.

Tên và học vị của người hướng dẫn: Giáo sư - Tiến sĩ Ahn Kyoung Kwan

Tên cơ sở giáo dục tại nước ngoài: Trường Đại học Ulsan, Hàn quốc.        

Những đóng góp chính của đề tài:

- Đề tài đã giải quyết được các vấn đề thách thức ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống điện-thủy lực như nhiễu gộp, lỗi cảm biến, và lỗi cơ cấu chấp hành.

- Đề tài đã thiết kế bộ chẩn đoán lỗi để thành công dò lỗi, cách ly lỗi, và ước lượng lỗi cảm biến và cơ cấu chấp hành theo thời gian thực.

- Đề tài đã thực hiện các thuật toán nâng cao để tăng cường hiệu suất và đảm bảo tính ổn định của hệ thống điện-thủy lực khi xuất hiện đồng thời nhiễu gộp và lỗi.

Đề tài đã công bố 11 bài báo tạp chí khoa học quốc tế SCI/SCIE (trong đó 07 bài là tác giả chính, 04 bài là đồng tác giả), 02 bài hội nghị quốc tế là tác giả chính, 02 bài báo hội nghị trong nước, và 02 bằng phát minh sáng chế.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án: