Thực hiện Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đen năm 2020” và Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007 về “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thuỷ sản”;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn ứng viên đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo Chương trình công nghệ sinh học trong nông nghiệp và thuỷ sản năm 2017 như sau:

1. Đối tượng dự tuyển

Ứng viên dự tuyển là công chức, viên chức thuộc biên chế hoặc có hợp đồng lao động đang công tác tại các Trường đại học, cao đẳng, trung học; Viện nghiên cứu; Phòng thí nghiệm trọng điểm; Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao; Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh; Doanh nghiệp Khoa học kỹ thuật về nông nghiệp và phát triển nông thôn đang hoạt động trên các lĩnh vực liên quan đến phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thuỷ sản và phát triển nông thôn (đã công tác 02 năm trở lên), đã đóng bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tương ứng.

Các trường họp đang là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong hoặc ngoài nước (kể cả diện tự túc) không được tham gia dự tuyển.

2. Chuyên ngành dự tuyển

Các chuyên ngành dự tuyển liên quan đến tin sinh học, các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực trồng trọt (nông nghiệp), lâm nghiệp, chăn nuôi - thú y, thủy sản, chế biến và bảo quản nông lâm thủy sản, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường,…

3. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung

-   Có phẩm chất đạo đức tốt, lĩnh vực hoạt động phù họp với chuyên ngành dự tuyển.

-   Đủ sức khoẻ để cử học tập, nghiên cứu (có xác nhận của các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp giấy khám sức khỏe cho người đi học ở nước ngoài tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển).

-   Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh quốc tế tối thiểu tương đương IELTS 5.0. Chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực theo quy định hiện hành (lưu ý: đây là trình độ tiếng Anh dự tuyển. Trước khi được cử đi nước ngoài để học tập/nghiên cứu, ứng viên phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ sở nhận đào tạo ở nước ngoài).

-   Ứng viên phải có bản cam kết hoàn thành chương trình đào tạo/nghiên cứu và sau khi kết thúc quá trình đào tạo/nghiên cứu ở nước ngoài phải trở về phục vụ tại đơn vị đã cử đi học. Cam kết của học viên và phải được bảo lãnh, xác nhận của cơ quan cử đi học hoặc của cá nhân/cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

 

-   Những trường hợp đã tham gia đào tạo ở nước ngoài theo Chương trình Công nghệ sinh học thì không được tham gia dự tuyển tiếp.

-   Đối với trường họp dự tuyển lại trình độ đã được đào tạo thạc sĩ (nếu có) mà không sử dụng ngân sách nhà nước sẽ được xem xét, xét tuyển trên cơ sở rà soát, có sự phù họp với việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ của ứng viên tại đơn vị công tác.

b) Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể

-   ứng viên công tác trong lĩnh vực và chuyên ngành đăng ký dự tuyển thuộc mục tiêu của chương trình công nghệ sinh học.

-   Tuổi dự tuyển: nam sinh năm 1977, nữ sinh năm 1982 trở lại đây;

-   Có Bằng đại học chính quy phù họp với chuyên ngành đăng ký đào tạo và đạt điểm trung bình các môn học đại học toàn khoá > 6,5 (hoặc tương đương theo quy đổi thang điểm 10);

-   Là tác giả/đồng tác giả của ít nhất 01 bài báo khoa học đã được đăng tải trên Tạp chí khoa học chuyên ngành (không chấp nhận các bài đã được in ấn ở dạng báo cáo khoa học, kỷ yếu, tham gia hội nghị, tóm tắt báo cáo, ...Những nội dung này chỉ được xem xét, đánh giá thêm về kinh nghiệm công tác của ứng viên).

4. Ưu tiên trong tuyển chọn

Trên cơ sở đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn tuyển chọn nêu trên, việc xem xét ưu tiên dựa vào các yếu tố sau đây:hủy sản, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, ...

+ Chuyên ngành dự tuyển nằm trong định hướng, chiến lược phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; có tính úng dụng tạo hiệu quả cao trong sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

+ Thành tích trong học tập.

+ Thành tích và kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, số lượng và chất lượng các bài báo/công trình đã công bố liên quan đến chuyên ngành đăng ký đào tạo.

+ Yêu cầu về trình độ/kỹ năng chuyên môn theo vị trí việc làm tại đơn vị với chuyên ngành, trình độ dự kiến đào tạo.

+ Hướng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, dự kiến sản phẩm đầu ra tại Đe cương nghiên cúu (nếu có).

5. Hồ sơ dự tuyển

-   Công văn đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với ứng viên tham gia dự tuyển.

-   Phiếu đăng ký dự tuyến (theo mẫu gửi kèm).

-   Bản cam kết (theo mẫu gửi kèm).

-   Sơ yếu lý lịch cá nhân có ảnh 4x6 (đối với công chức: theo Mầu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đối với viên chức: theo Mầu ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, các ứng viên có thể tải trên Website) có xác nhận của cơ quan cử đi học.

-   Bản sao có công chứng các loại giấy tờ liên quan: 1) Giấy khai sinh; 2) Bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ; 3) Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ (nếu có); 4) Bảng điểm đại học/thạc sĩ; 5) Họp đồng lao động; 6) sổ hoặc giấy chứng nhận thời gian đã đóng BHXH mới nhất; 7) Quyết định tuyển dụng hoặc chuyển công tác (nếu có),.... Trường hợp các văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch công chứng ra tiếng Việt. Trường hợp Chứng chỉ/Văn bằng được kê diêm theo các hệ thang điểm khác thì phải quy đổi điểm tương đưoTLg thang điểm 10 ở Việt Nam theo quy định hiện hành.

-   Bản kê khai các công trình nghiên cứu đã có, bài báo khoa học đã công bô trên các tạp chí khoa học chuyên ngành kèm theo bản photocopy (trang bìa, phần mục lục thể hiện tên bài báo và tên tác giả).

-   Đề cương nghiên cứu tóm tắt (dự kiến) bằng tiếng Việt đối với dự tuyển thạc sĩ nghiên cứu được cơ quan đồng ý, xác nhận.

-   Đối với ứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ (nếu có) ở nước ngoài không thuộc diện do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học bằng học bổng Hiệp định, ngân sách nhà nước và những ứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài cần nộp kèm theo giấy chứng nhận tương đương văn bằng do Cục Khảo thí và Kiêm định Chât lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp và bản sao họp lệ chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn giá trị hiệu lực theo quy định hiện hành.

- Các trường hợp dự tuyển có bằng đại học, thạc sĩ tại nước ngoài được miễn chứng chỉ ngoại ngữ nếu đăng ký trở lại học tập tại nước đó hoặc tại nước khác mà ngôn ngữ sử dụng để học tập đúng với ngôn ngữ đã dùng trong khóa học trước đó ở nước ngoài.

Các giấy tờ, tài liệu trên đựng trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi: Họ và tên; cơ quan đang công tác, địa chỉ cơ quan; điện thoại và email; trình độ dự tuyển.

Những hồ sơ không đủ các yêu cầu giấy tờ nêu trên là không hợp lệ (bị loại). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo pháp luật. Hồ sơ đã nhận không trả lại.

(Thông báo tuyển sinh được đăng tải công khai tại Website của Bộ Nông nghiệp và PTNT: WWW,mard. 20V.vn tại mục Thông tin chỉ đạo điều hành, có giá trị pháp lý như bản gốc).

6. Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển có thể nộp trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2 Ngọc Hà-Ba Đình-Hà Nội. Ghi rõ Hồ sơ tham gia đào tạo Chương trình Công nghệ sinh học.

Thời hạn nhận hồ sơ: trước 12h00, ngày 15/6/2017 (riêng đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời hạn được căn cứ vào thời điểm được bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhận được).

Lưu ý:

-   Tất cả ứng viên dự tuyển khi làm hồ sơ giấy phải tự lưu thêm 01 hồ sơ sao công chứng những loại giấy tờ như hồ sơ dự tuyển để phục vụ việc cử đi nước ngoài sau này.

-   Đối với các ứng viên đã trúng tuyển theo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần thực hiện đăng ký trực tuyến (online) tại địa chỉ http://tuvensinh.vied.vn (scan từng loại tài liệu hồ sơ thành file định dạng pdf, mỗi file có dung lượng dưới 1 MB) và gửi hồ sơ sao công chứng đến Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

7. Kết quả tuyển chọn

Hồ sơ đầy đủ và họp lệ sẽ được xem xét tuyển chọn. Danh sách ứng viên đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định trúng tuyến.

Kết quả tuyển chọn được công bố: dự kiến 8/2017.

Quyết định trúng tuyển được thông báo công khai tại Website www.mard.gov.vn ngay sau khi ban hành). Những ứng viên không có tên trong danh sách trúng tuyển được hiểu là không trúng tuyển.

8. Ứng viên xin rút khỏi danh sách trúng tuyển

Ứng viên trúng tuyển nhưng không đi học vì lý do nào đó phải có đơn gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT xin rút. Đơn xin rút phải được cơ quan cử ứng viên dự tuyển đồng ý, xác nhận.

Thủ trưởng các cơ quan/đơn vị căn cứ vào nhu cầu đào tạo và yêu cầu tuyển chọn để cử cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyến.

9. Thời hạn nhận học bổng

Tất cả các ứng viên có tên trong danh sách tại quyết định trúng tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần liên hệ, tìm cơ sở đào tạo và thấy hướng dẫn ở nước ngoài để hoàn thiện các thủ tục cử đi học.

Trong quá hoàn thiện, nộp hồ sơ dự tuyển, ứng viên cần lưu ý liên hệ, tìm thầy hướng dẫn để đảm bảo thời hạn nhận học bổng của Chương trình Công nghệ sinh học với các khoá học thạc sĩ phải có thời hạn dự kiến hoàn thành (tôt nghiệp) trước 31/12/2020.

Cần thêm thông tin, xin liên hệ: ông Lâm Quang Dụ, Chuyên viên cao cấp, Phó phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT (ĐT.0437331980, 0904156014)./.