Ngày 17/8/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức và người lao động đợt 1 năm 2023 của Trường Đại học Vinh đã tiến hành họp và đi đến thống nhất một số nội dung như sau:

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

tb_ket_qua_cuoc_hop_hd_tuyen_dung_vc_dot_1_nam_2023.pdf