Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Hội đồng tuyển viên chức năm 2019 Trường Đại học Vinh đã tiến hành phiên họp xét kết quả thi tuyển viên chức. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

tbketquathituyenvienchuc2019.pdf