Thực hiện Thông báo số 05/TB-HĐNGND-NGƯT, ngày 12/06/2020 của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND,NGƯT năm 2020; Công văn số 98/TB-ĐHV, ngày 17/6/2020 của Trường Đại học Vinh thông báo việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND,NGƯT năm 2020.

    Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Nhà trường được biết danh sách các nhà giáo được xét tặng danh hiệu NGND,NGƯT năm 2020 (Chi tiết danh sách xem tại Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo, website: http://www.moet.gov.vn và Báo Giáo dục Thời đại).

    Cá nhân hay đơn vị có ý kiến phản ánh xin gửi văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Chủ tịch Hội đồng hoặc ThS.Nguyễn Thị Xuân Lộc - Thư ký hội đồng.