Thực hiện Công văn số 1127/ĐHV-TCCB ngày 04/10/2022 về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023, Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Trường Đại học Vinh công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2023, cụ thể:

Cá nhân đề nghị xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân:

GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Vinh.

Hội đồng thông báo rộng rãi danh sách trên để toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong toàn trường được biết.

Cá nhân hay đơn vị nào có ý kiến xin gửi bằng văn bản cho Hội đồng hoặc liên hệ trực tiếp với GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Chủ tịch Hội đồng hoặc ThS. Nguyễn Thị Xuân Lộc - Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng từ ngày ra thông báo đến ngày 24/02/2023.

Sau thời gian trên, Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức họp, bỏ phiếu để lựa chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, hoàn thiện hồ sơ và gửi lên Hội đồng cấp trên.

Trân trọng./.