Chi tiết xem tại file đính kèm./.

cong_van_huong_dan_danh_gia_xep_loai_2020.pdf

 mau_so_03_danh_gia_vien_chuc.docx

mau_tong_hop_danh_gia_2020.docx

mau_nhan_xet_cap_uy.doc