Công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Trường Đại học Vinh và tuyển dụng các ứng viên trúng tuyển vào viên chức Trường Đại học Vinh.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

qdcongnhantrungtuyenbc2020.pdf