Thực hiện chương trình công tác năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch, nội dung thi kiểm tra ngoại ngữ cho giảng viên, giáo viên trong toàn trường (chi tiết xem tại file đính kèm).

tbkiemtrangoaingucb.pdf