Căn cứ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của các ngạch viên chức hành chính, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên, giảng viên; để tạo điều kiện cho viên chức tích lũy đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn thi thăng hạng, nâng ngạch, chuyển ngạch... Trường Đại học Vinh tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ nêu trên. 

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

940_cv_mo_cac_lop_boi_duong_cho_cb_vc_toan_truong.pdf