Trường Đại học Vinh thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

tbtuyenvienchucnam2019.pdf