Năm 2017, Trường Đại học Vinh có nhu cầu tuyển 30 chỉ tiêu viên chức và lao động hợp đồng, gồm 21 giảng viên và 09 giáo viên.
(Chi tiết xem tại file đính kèm)
102_thong_bao_ve_viec_tuyen_vien_chuc_va_ldhd.pdf