Điện thoại: Văn phòng - 322, Phòng Trưởng phòng - 352

 

1. Thiều Đình Phong, GVC, TS, Đảng uỷ viên, Trưởng phòng

Phường Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238)3855.452; Email: phongtd@vinhuni.edu.vn, thieudinhphong@gmail.com

2. Nguyễn Thị Xuân Lộc, ThS, Phó Trưởng phòng

Số 16, đường Nguyễn Đức Đạt, K.13, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3552044; Email: locntx@vinhuni.edu.vn

3. Hà Văn Ba, CVC, ThS

PCT Hội CCC, Uỷ viên BCH, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn trường

Số 17, ngõ 6, đường Võ Thị Sáu, K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3855162; Email: bahv@vinhuni.edu.vn, havanbadhv@yahoo.com

 

4. Phạm Đình Mạnh, CV, ThS

Số 101, đường Phong Định Cảng, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3856357; Email: manhpd@vinhuni.edu.vn, dinhmanhdhv@gmail.com

5. Phạm Thị Thanh Vân, CV, CN

Số 17, đường Hồ Xuân Hương, K.6A, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: vanptt@vinhuni.edu.vn, thanhvan2392@gmail.com

6. Nguyễn Thị Thương, CV, CN

Chung cư Dầu khí Trường Thi, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

Email: thuong90dhv@gmail.com

7. Phan Thị Giang, KTV, CN

Xóm 14, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: ptgiang@vinhuni.edu.vn