Trường Đại học Vinh công bố danh sách và Bản đăng ký của các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Hội đồng cơ sở Trường Đại học Vinh để bạn đọc và những người quan tâm nghiên cứu, tham khảo.

1. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Nguyễn Thị Thu Cúc

nguyen_thi_thu_cuc.pdf

2. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Trần Ngọc Long

tran_ngoc_long.pdf

3. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Thái Thị Kim Oanh

thai_thi_kim_oanh.pdf

4. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Trần Thị Tuyến

tran_thi_tuyen.pdf

5. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Hoàng Phan Hải Yến

hoang_phan_hai_yen.pdf