Ngày 28/11/2021, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh đã tổ chức Phiên họp thứ ba, tại phiên họp này, Hội đồng đã tiến hành thẩm định hồ sơ; nghe và đánh giá Báo cáo tổng quan của các ứng viên bằng tiếng Anh; thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ chuyên môn và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ của các ứng viên.

    Hội đồng đã thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 đối với các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh.

(Chi tết xem tại file đính kèm)

tb_ket_qua_xet_dat_tieu_chuan_chuc_danh_gs_pgs_nam_2021.pdf