Ngày 28/07/2020, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh đã tiến hành phiên họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020. Tại phiên họp này Hội đồng đã nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của các ứng viên đề nghị xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020; tiến hành đánh giá báo cáo tổng quan khoa học của các ứng viên, thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp bằng tiếng anh của từng ứng viên.

    Hội đồng đã thảo luận, tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020 đối với các ứng viên đăng ký xét tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh. Kết quả có 04 ứng viên đủ điều kiện được Hội đồng Giáo sư cơ sở đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm.

    (Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)

tbketquaxetcongnhangspgs2020.pdf