Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ có chức danh khoa học Giáo sư, Phó Giáo sư, Trường Đại học Vinh thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư các ngành.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

tbnhucaubonhiemgspgs2021.pdf