Thực hiện Công văn số 865/ĐHV-TCCB, ngày 22/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Trường Đại học Vinh công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

    (Chi tiết Thông báo xem tại file đính kèm)

tbdsdenghixetngndngut2017.pdf