1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020

Hoạt động chuyên môn

Quy định Về tuyển chọn công chức, viên chức vào công tác tại trường Đại học Vinh (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1142 /QĐ-ĐHV ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh)
00:00 04/12/2012
Quy định Về tuyển chọn công chức, viên chức vào công tác tại trường Đại học Vinh (Ban hành kèm theo Quyết định số:  1142 /QĐ-ĐHV ngày 18  tháng 5  năm 2011 của Hiệu trưởng trường...
Thông báo lịch thi ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy năm 2012
00:00 31/10/2012
 Nhà trường thông báo lịch thi kiểm tra ngoại ngữ cho đối tượng cán bộ giảng dạy năm 2012. Nhà trường yêu cầu cán bộ giảng dạy có tên trong danh sách dự thi (danh sách thi và phòng...
Công văn số 2755/ĐHV-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh, V/v tổ chức thi nâng ngạch CVC, CVCC năm 2011
00:00 01/10/2012
Thực hiện Công văn số: 6347/BGDĐT-TCCB ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011, Nhà...
Công văn số 358/ĐHV-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh, về việc Quy định đi học nâng cao trình độ của cán bộ giảng dạy
00:00 28/02/2012
 Thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quả lý giáo dục đại học Việt Nam, theo đó...
Về việc đăng ký kết quả thi Ngoại ngữ năm 2011 cho cán bộ giảng dạy.
00:00 18/04/2011
Nhà trường yêu cầu cán bộ giảng dạy khẩn trương có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình. Dự kiến kế hoạch kiểm tra ngoại ngữ cho CBGD sẽ được Nhà...
Lịch thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính năm 2010
00:00 20/02/2011
Trường Đại học Vinh thông báo lịch ôn thi và lịch thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính năm 2010 tổ chức tại trường Đại học Vinh như sau:
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GV, TS, Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.